Wentylacje, Klimatyzacje, Instalacje c.o. wodno kanalizacyjne Czyszczenie wentylacji

CLIMAZUI Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk
NIP 5833185434 | REGON 362496153 | KRS 0000575537
Kapitał zakładowy 5000 PLN Sąd rejonowy Gdańsk – Połnoc w Gdańsku
Wydział VII gospodarczy krajowego rejestru sądowego